Koolitus


Üldinfo

Tänapäeval muutub pidev eneseharimine väga asjakohaseks ja väärtuslikuks, kuna ainult uued teadmised ja kogemused avavad meile rohkelt võimalusi isiklikuks eduks, karjääriks ja oma ettevõtte loomiseks. Meie kursused – see on soodne võimalus täiendava kutsehariduse saamiseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Kursused on võimalikult intensiivse programmiga, et õppimine toimuks kiiresti, huvitavalt ja efektiivselt. Kursusi läbi viivate õpetajate kõrge professionaalsus võimaldab õpilastel omandada asjakohaseid teadmisi ja õppida nende kogemustest. Ka kõige keerulisemaid valdkondi selgitavad õpetajad võimalikult arusaadavalt. Kõik meie ressursid ja kompetentsid on 100% suunatud koolitusprogrammide kvaliteedi ja asjakohasuse tagamisele, nende paremale omandamisele kuulajate poolt.

ÕPPEAINE: RAAMATUPIDAMINE

EESMÄRK

Kursuse eesmärk – baasteadmiste kujundamine raamatupidamismeetodite ja raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete koostamise kohta ning tutvumine raamatupidamist reguleerivate seaduste ja normatiivaktidega. Õppida kasutama ettevõtte raamatupidamises kasutatavaid põhilisi tarkvaratooteid. Mõista raamatupidamisterminoloogiat ning osata rakendada saadud teadmisi raamatupidamisdokumentide ja raamatupidamisaruannete koostamisel.

 

OODATAVAD ÜLDISED ÕPITULEMUSED

Läbides 72 ak.tundi, õppur:

  •  ● tunneb raamatupidamisalaseid baasteadmisi alates lihtsate raamatupidamiskirjendite tegemisest kuni aastabilansi koostamiseni
  •  ● teab erinevate raamatupidamiste põhisamme
  •  ● oskab analüüsida ennast ja oma tugevaid ning nõrgemaid külgi raamatupidamises
  •  ● oskab raamatupidamismeetodeid kaasaegse tarkvara abil
  •  ● omab teadmisi ülevaade ettevõtte raamatupidamises kasutatavatest tarkvaratoodetest ning soovitusi nendega töötamisel

Õppetöö toimub Tallinnas aadressil J. Vilmsi tn 47.

Õppetöö keeleks on vene keel.

Tegevusteate number on 217824

 


Õppejõud:

Aleksandra Hlebnikov-Klink

Haridus:

Ökonomist, bakalaureuseaste (TTÜ, SPMII)

Audiitor, magistriaste (PFM Instituut)

Õpetamiskogemus:

Alates 2008. aastast

E-post: aleksandra@satellessaturni.eu

Diplomid ja litsentsid