Koolitus


Üldinfo

Satelles Saturni OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tänapäeval muutub pidev eneseharimine väga asjakohaseks ja väärtuslikuks, kuna ainult uued teadmised ja kogemused avavad meile rohkelt võimalusi isiklikuks eduks, karjääriks ja oma ettevõtte loomiseks. Meie kursused – see on soodne võimalus täiendava kutsehariduse saamiseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Kursused on võimalikult intensiivse programmiga, et õppimine toimuks kiiresti, huvitavalt ja efektiivselt. Kursusi läbi viivate õpetajate kõrge professionaalsus võimaldab õpilastel omandada asjakohaseid teadmisi ja õppida nende kogemustest. Ka kõige keerulisemaid valdkondi selgitavad õpetajad võimalikult arusaadavalt. Kõik meie ressursid ja kompetentsid on 100% suunatud koolitusprogrammide kvaliteedi ja asjakohasuse tagamisele, nende paremale omandamisele kuulajate poolt.


Meie lugupeetud lõpetajad, kliendid ja lihtsalt kõik soovijad!

Meil on hea meel teile teatada, et alates 05.04.2021 algab vastuvõtt kutseeksamiks ettevalmistamise kursusele – raamatupidaja, tase 5.
Kursus algab - aprillis, esialgu esmaspäeviti, kuupäevi ja kellaaegu hakkame arutama täiendavalt, ettevalmistumine eksamiks hakkab toimuma üksikute tundidena meie kontoris aadressil: Tallinn J. Vilmsi 47. Ühe õppetunni kestus on 2 tundi. Planeeritud on 5 õppetundi. Igaüks võib valida õppetundide arvu iseseisvalt, kõik sõltub teist endist.

Õppekeel: vene.
Ühe 2-tunnise õppetunni maksumus on: 36 eurot (sisaldab käibemaksu).
Tasuda tuleb esitatud arve alusel vähemalt 2 päeva enne koolituse algust.
Palume teil eelnevalt teatada õppetundide arv, milles soovite osaleda.

Lektor – Aleksandra Hlebnikova-Stepanova, professionaalne siseaudiitor, raamatupidamisbüroo juhataja, kes sai Eesti Raamatupidajate Liidult tiitli „Tunnustatud raamatupidamisbüroo”.

Palume teid teatada oma otsusest hiljemalt 09.04.2021.
Samuti juhime teie tähelepanu sellele, et tänase teabe kohaselt on 5. taseme eksam kavas 15. mail 2021.


Registreerimiseks vajalikud andmed:
- ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefoni number.
Kui on vaja vormistada arve firma nimele, siis palume esitada ettevõtte andmed (ettevõtte nimi ja registrikood).
Täpsem teave ja eelregistreerimine telefonil +372 605 0048 või e-posti teel: info@satellessaturni.eu


ÕPPEAINE: RAAMATUPIDAMINE

EESMÄRK

Kursuse eesmärk – baasteadmiste kujundamine raamatupidamismeetodite ja raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete koostamise kohta ning tutvumine raamatupidamist reguleerivate seaduste ja normatiivaktidega. Õppida kasutama ettevõtte raamatupidamises kasutatavaid põhilisi tarkvaratooteid. Mõista raamatupidamisterminoloogiat ning osata rakendada saadud teadmisi raamatupidamisdokumentide ja raamatupidamisaruannete koostamisel.

 

OODATAVAD ÜLDISED ÕPITULEMUSED

Läbides 72 ak.tundi, õppur:

  •  ● tunneb raamatupidamisalaseid baasteadmisi alates lihtsate raamatupidamiskirjendite tegemisest kuni aastabilansi koostamiseni
  •  ● teab erinevate raamatupidamiste põhisamme
  •  ● oskab analüüsida ennast ja oma tugevaid ning nõrgemaid külgi raamatupidamises
  •  ● oskab raamatupidamismeetodeid kaasaegse tarkvara abil
  •  ● omab teadmisi ülevaade ettevõtte raamatupidamises kasutatavatest tarkvaratoodetest ning soovitusi nendega töötamisel

Õppetöö toimub Tallinnas aadressil J. Vilmsi tn 47.

Õppetöö keeleks on vene keel.

Tegevusteate number on 217824

 


tjo

 


Õppejõud:

Aleksandra Hlebnikova-Stepanova

Haridus:

Ökonomist, bakalaureuseaste (TTÜ, SPMII)

Audiitor, magistriaste (PFM Instituut)

Õpetamiskogemus:

Alates 2008. aastast

E-post: aleksandra@satellessaturni.eu

Diplomid ja litsentsid