Teenused


Koolituskursused


Ettevõtte jätkusuutlik areng pole võimalik selle juhtide ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseta. Satelles Saturni pakub koostöös partneritega osavõttu konverentsidest ja seminaridest, mis on pühendatud ettevõtte majandustegevuse juhtimisele ja korraldamisele. Rohkem infot...

 

Firmade registreerimine ja müük Eestis


Meie spetsialistid valmistavad ette uue ettevõtte registreerimiseks vajalikud dokumendid või aitavad soetada juba registreeritud ettevõtte, kes pole majandustegevust veel alustanud. Rohkem infot...

 

Juriidiline aadress ja virtuaalkontor


See teenus vabastab teid vajadusest kulutada vahendeid ruumide soetamiseks või üürimiseks, kontori ja personali ülalpidamiseks. Samuti võtab meie ettevõte enda peale kontaktisiku funktsiooni juhul, kui teie ettevõtte juhatuses pole mitte ühtegi Eesti residenti. Rohkem infot...

 

Eesti firmad mitteresidentidele


Ettevõtte omandamine või registreerimine Eestis võimaldab välismaal tegutsevatel ettevõtjatel pääseda ligi ainulaadsetele võimalustele, mida pakuvad Eesti Vabariigi seadusandlus ja Euroopa Liidu vabatsoon. Rohkem infot...

 

E-residentsus


Tänu e-residentsusele tekib väljaspool Euroopa Liitu registreeritud ettevõtjatel võimalus asutada Eestis ettevõte ja korralda oma ettevõtlustegevust Euroopa Liidus. Rohkem infot...

 

Siseaudit


Siseaudit hõlmab ettevõtte tegevuse paljusid aspekte, aidates juhtkonnal tuvastada riske, hinnata äriprotsesside ja juhtimissüsteemide tõhusust ning jälgida aruandluse usaldusväärsust, seadusandluse nõuete ja sisemiste regulatiivdokumentide järgimist. Rohkem infot...

 

Maksukonsultatsioonid


Maksuplaneerimine ja maksude optimeerimine lahendab ettevõtte maksukohustuste vähendamise probleemi kehtiva seadusandluse raames. Meie meeskond aitab suurendada ettevõtte finantstulemusi tänu maksukulude kokkuhoiule, mille tulemusena suurenevad võimalused ettevõtte arendamiseks. Rohkem infot...

 

Finantsnõustamine


Finantsanalüüs annab objektiivse hinnangu ettevõtte finantsolukorrale ja selle majanduslikule efektiivsusele. Te saate määratleda meie ekspertide poolt koostatud aruannete põhjal prioriteetsed arengusuunad ja töötada välja õige arengustrateegia. Rohkem infot...

 

Ärinõustamine


Ettevõte haldus- ja majandustegevusega seotud ülesannete täitmine nõuab professionaalset lähenemist ja protseduuride juriidiliselt pädevat vormistamist. Me aitame vajalikud dokumendid ette valmistada ning tagame seatud eesmärkide kvaliteetse ja õigeaegse täitmise. Rohkem infot...

 

Raamatupidamise tugiteenus


Raamatupidamisteenuse sisseostmise all mõeldakse funktsioonide üleandmist, mis on seotud raamatupidamise ja aruandluse koostamisega väljaspool ettevõtet. Meie spetsialistid tagavad teie ettevõttele täies mahus raamatupidamise tugiteenuse, mis võimaldab säästa teie aega ja ressursse. Rohkem infot...

 

Korteriühistutele


Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale raamatupidamise seadusele peavad kõik Eesti korteriühistud pidama raamatupidamisarvestust. Rohkem infot...

 

Formaalne esindamine


Koostöö riigi- ja finantsasutustega on kohustuslikuks komponendiks ettevõtte tegevuse korraldamisel. Meie ettevõte saab esindada sellises koostöös kliendi huve, kaasa arvatud läbirääkimiste pidamine ja vaidluste lahendamine. Rohkem infot...

 

Ametlik tõlge


Dokumentide ja lepingute tõlkimine eest, vene ja inglise keelde. Rohkem infot...