Teenused

Korteriühistutele

Satelles Saturni OÜ esindab korteriühistuid ja kaitseb nende huve riigi ning kohalikul tasandil, osutab nõustamis- ja koolitusteenuseid.

Vaatamata sellele, et räägitakse nagu võiks korteriühistute raamatupidamist pidada kassapõhiselt, siis tegelikult seda teha ei tohi. Kaasapõhine raamatupidamine on lubatud ainult füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Korteriühistud peavad täitma praktiliselt kõiki raamatupidamise seaduse nõudeid: tuleb koostada raamatupidamise sise-eeskiri, pidada tekkepõhist arvestust, kajastada kõiki äritehinguid raamatupidamisregistrites topeltkande alusel jne.

Selleks, et otsustada, kuidas pidada raamatupidamisarvestust: kas teha seda ise või raamatupidamisfirma abil, uurige järele, kui suur on raamatupidamisteenuste hind teie korteriühistu jaoks.

Kui olete allkirjastanud meiega lepingu, siis ei pea te enam raamatupidamise pärast muretsema, teil tuleb vaid saata igal kuul meie raamatupidajale kõik eelmise kuu dokumendid hiljemalt jooksva kuu 7. kuupäevaks, kõik ülejäänu teeb teie eest raamatupidaja. Igal kuul koostatakse teie jaoks kõik vajalikud raamatupidamisaruanded ja esitatakse kõik nõutavad maksudeklaratsioonid.

Satelles Saturni OÜ omab õigust kontrollida teie korteriühistu aruandeid ja dokumentatsiooni.

Teie kutsel võivad meie esindajad osaleda korteriühistute üldkoosolekutel, kus nad esitavad möödunud perioodi kohta aruandeid ja vastavad teie küsimustele.