Teenused

Formaalne esindamine

Formaalne esindamine – esindaja tegevus kolmandate isikute ees esindatava isiku nimel ja huvides.

Tervikuna mõeldakse selle all kaitsva iseloomuga tegevust, mis ei ole alati hädavajalik. Eriti selgelt avaldub see sellist liiki esindamise realiseerimise korral nagu seaduslik esindamine, mille puhul eeldatakse, et seaduslik esindaja tegutseb esindatava huvides.

Praktikas pole harvad juhud, kui ettevalmistamata inimene kaotab kohtuasja, kuigi tal oli täielik õigus, just seepärast, et tema kõrval ei olnud pädevat nõustajat.

Meil on suur kogemus klientide huvide esindamisel isegi ilma nende osaluseta.