Teenused

Eesti firmad mitteresidentidele

Me pakume mitteresidentidele võimalust alustada Eestis oma ettevõtlustegevusega, luues selleks uue firma või ostes valmisfirma.

Oma firma Eestis on suur perspektiiv tulevase äri jaoks.

Satelles Saturni OÜ omab litsentsi firmade registreerimiseks. Meie litsentsi number on FIU000207. Valmisfirma ostuprotsess toimub notari juures, s.t notaribüroos.

Satelles Saturni OÜ tegeleb uute firmade registreerimise vormistamisega Eestis, hea mainega tegutsevate ettevõtete müügiga, samuti ettevõtete müügiga, mis olid registreeritud, kuid neil puudus majandustegevus.

Meie poole võib pöörduda sooviga soetada tegutsev firma või leida ostja oma firmale. Me pakume klientidele teenuste täispaketti ja kiiret teenindamist, tänu millele saate soetada valmisfirma ja alustada ettevõtlustegevusega võimalikult kiiresti. Firma ostmisel ja registreerimisel saab vajaduse korral muuta täiesti tasuta tegevusvaldkonda. Aitame litsentside ja tegevuslubade, samuti VAT numbri saamisel. Aitame avada pangakontosid ja üürida panga hoiulaekaid.

 

Eestis registreeritud firmade eelisteks on:

 •  ● Vabastamine tulumaksu (20%) tasumisest jaotamata kasumilt.
 •  ● Firma tegeliku tegutsemise korral on võimalik taotleda elamisluba ettevõtte juhatuse liikmele või omanikule ilma riigis viibimise kohustuseta.
 •  ● Endale töötasu arvestamise ja sellelt vastavate maksude tasumise korral on teil õigus saada tasuta arstiabi (elamisloa olemasolu korral).
 •  ● Maksude tasumise korral koguneb raha teie pensionikontole ja tulevikus võite arvestada Eesti Vabariigist saadava pensioniga (elamisloa olemasolu korral).
 •  ● Pangaülekannete kiire teostamine interneti teel ükskõik millisest maailma punktist.
 •  ● Jurisdiktsioonide (offshore) musta nimekirja puudumine, millega sooritatud tehingud maksustatakse tulumaksuga.
 •  ● Internetipankade veebilehed on eesti, vene ja inglise keeles.
 •  ● Firmad kasutavad topeltmaksustamise vältimiseks maksulepinguid, mis on sõlmitud paljude riikidega.
 •  ● Kaupade ja teenuste vaba liikumine EL-i sees. Kaubandustehingud käibemaksumääraga 0%.
 •  ● Lihtne ja arusaadav maksusüsteem.
 •  ● Täielik integreerimine EL-i tollipiirkonda.
 •  ● Firma registreerimisel ei pea tegema sissemakseid põhikirjakapitali, piisab vaid selle deklareerimisest.
 •  ● Kohalikku residenti ei pea firma juhtivorganisse palkama.
 •  ● Firma võib saada oma osanikult mistahes laene, mis võimaldab tal saadud kasumi dividendidena välja võtta, seejuures Eestis mitte mingisuguseid makse maksmata.
 •  ● Võimalus osta firma omandisse kinnisvara ilma mingite maksudeta.
 •  ● Võimalus osta firma omandisse auto ilma käibemaksu tasumata (või saada see tagasi).

Soovime Teile head äritegevust Eestis ja EL-is!