Teenused

Finantsnõustamine

Ettevõtted vajavad finantsnõustamist sõltumata nende suurusest ja tegevusvaldkonnast. Finantsnõustamise üldiseks eesmärgiks on firma majandusliku olukorra tugevdamine, muuta äritegevus edukamaks ja konkurentsivõimelisemaks, tõusta uuele tasemele.

Mitte kellegi jaoks pole saladus, et mistahes äritegevuses tekib enamus probleeme firma finantsressursside kasutamise ebaõige planeerimise tõttu. Seepärast on ettevõtjate, eriti kogenematute jaoks, suur vajadus kasutada finantsnõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte teenuseid.

Sõltuvalt konkreetse ettevõtte vajadustest võib finantsnõustamise eesmärk varieeruda ühekordsest nõustamisest raamatupidamismetoodikaga seotud küsimustes kuni ettevõtte täiemahulise pikaajalise strateegia väljatöötamiseni.

 

Meie meeskond on valmis osutama järgmisi teenuseid:

  •  ● Finantsmajanduslik kompleksanalüüs
  •  ● Strateegiline finantsnõustamine
  •  ● Juhtimisarvestuse ja eelarvestamise süsteemi korraldamine
  •  ● Äriplaneerimine ja investeeringute analüüs

 

Finantsnõustamisest saadud kasu on raske ülehinnata. See aitab leida efektiivseid meetodeid raharessursside haldamiseks, teha ettevõte paremini juhitavaks, prognoosida täpsemalt ettevõtlustegevuse tulemusi ja hinnata kainelt arenguperspektiive.