Teenused

E-residentsus

Eesti – esimene riik maailmas, kes pakub e-residentsust. E-residendiks on välismaalane, kellele on Eesti andnud võimaluse luua kodakondsusriigi identiteedi alusel elektrooniline digitaalne identiteet ja väljastanud elektroonilise digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digitaalse ID.

E-resident saab digitaalse ID-kaardi abil allkirjastada dokumente digiallkirjaga ja siseneda kõikidesse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis aktsepteerivad Eesti ID-kaarti. Lihtsalt öeldes, e-residentsus – see on online residentsus ilma füüsilise aadressita Eestis. E-residendid saavad juhtida kõiki oma äritegevuse aspekte täielikult onlines, alustades pangateenustest ja lõpetades dokumentide allkirjastamise ja maksude tasumisega Eestis.

Väljaspool Euroopa Liitu registreeritud ettevõtjatel tekib tänu e-residentsusele mugav võimalus asutada Eestis ettevõte ja korraldada sellisel viisil oma ettevõtlustegevust Euroopa Liidus.

E-residentsus ei anna maksuresidentsust, Eestis elamise õigust ega luba Eestisse või Euroopa Liitu sisenemiseks. E-residendi digitaalne ID ei ole füüsiline isikut tõendav dokument või reisidokument ning sellel puudub foto.

E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eestis saadud tulu.

Eesti e-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest teises riigis.

Ja isegi juhul, kui EL-i liikmelisus pole teie jaoks oluline, on ettevõtte asutamise ja juhtimise protsess Eesti e-residendina lihtsam kui üheski teises riigis.

E-residentsuse võivad saada Eesti Politsei- ja Piirivalveameti otsusega üle 18-aastased isikud, keda pole kriminaalkorras karistatud.

Õnnitleme teid, kui olete saanud Eesti e-residentsuse!